MyEMS Oy:n sähköinen asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laadittu: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: MyEMS Oy
Osoite:  Sammonkatu 76, 33540 Tampere
E-mail:  if.sm1708984255eym@o1708984255fni1708984255
Puhelin:  050 329 3485

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Ruta Eglite

3. Rekisterin nimi
MyEMS Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja tunnistaminen MyEMS Oy:n järjestämiin tapahtumiin kuten ryhmäliikuntatunneille. Rekisteriä voidaan käyttää myös kulunvalvonnan hallintaan ja muihin tietojärjestelmätarpeisiin. Tietoja tarvitaan, jotta kävijämäärät tunneilla ovat yrityksen tiedossa ennen tunnin alkua.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, asiakasmerkinnät, laskujen toimittamiseen vaadittavat tiedot. Lisäksi rekisterissä on tiedot asiakkuudesta (kuten voimassaolo, käyntikerrat ja niiden ajankohdat). Rekisterissä voi olla myös asiakkaan määrittelemä salasana verkkopalvelun käyttämistä varten (salattuna).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.myems.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa MyEMS Oy:n tietojärjestelmässä, johon pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan henkilökunnan ja teknisten asiantuntijoiden käytettävissä. Paperille tulostettuja tietoja säilytetään MyEMS Oy:n toimitiloissa.